Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kroužky

Nabídka zájmového kroužku Věda nás baví

Zájmový kroužek Věda nás baví pro žáky 1. stupně bude zahájen od 2. pololetí školního roku 2022/2023. 

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s jevy kolem nás (např. statická elektřina, lidské tělo, atmosféra, hvězdy, vítr, daktyloskopie, roztoky, gravitace ...). Děti provádějí zajímavé experimentykteré nejsou nebezpečné ani složité a dozví se, jak věci a jevy fungují.

Termín kroužku:      každé úterý

Čas kroužku:              od 15:00 do 16:00 hodin

Datum první lekce:  8. 2. 2023

Cena kroužku:           1 730 Kč

Odkaz na přihlášení žáka na kroužek: 
https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlasit?ID=2785&ID_roku=11&ID_semestru=2 

Odkaz na webové stránky Vědy nás baví:

https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2022/2023

Kroužky pořádané školou

Nabídka je rozdělena na školní kroužky a kroužky mimoškolních organizací.
Cena za kroužky je za jedno pololetí (není třeba přihlašovat dítě znovu).

Podrobnější informace ke školním kroužkům a přihlašování pro školní rok 2022/2023 zde:

kroužky3kroužky4

Kroužky mimoškolních organizací

Podrobnější informace ke kroužkům mimoškolních organizací pro školní rok 2022/2023 zde:

kroužky1kroužky2
Odkazy na přihlašování na kroužky mimoškolních organizací jsou AKTIVNÍ v následujícím souboru:

mimoškolní_kroužkyKroužky mimoškolních organizací

Login