Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kroužky

10. 2.

Z důvodu nedostatečného počtu přihlášených žáků nebude zájmový kroužek Věda nás baví zahájen.

Nabídka zájmového kroužku Věda nás baví

Zájmový kroužek Věda nás baví pro žáky 1. stupně bude zahájen od 2. pololetí školního roku 2022/2023. 

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s jevy kolem nás (např. statická elektřina, lidské tělo, atmosféra, hvězdy, vítr, daktyloskopie, roztoky, gravitace ...). Děti provádějí zajímavé experimentykteré nejsou nebezpečné ani složité a dozví se, jak věci a jevy fungují.

Termín kroužku:      každé úterý

Čas kroužku:              od 15:00 do 16:00 hodin

Datum první lekce:  8. 2. 2023

Cena kroužku:           1 730 Kč

Odkaz na přihlášení žáka na kroužek: 
https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlasit?ID=2785&ID_roku=11&ID_semestru=2 

Odkaz na webové stránky Vědy nás baví:

https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2022/2023

Kroužky pořádané školou

Nabídka je rozdělena na školní kroužky a kroužky mimoškolních organizací.
Cena za kroužky je za jedno pololetí (není třeba přihlašovat dítě znovu).

Podrobnější informace ke školním kroužkům a přihlašování pro školní rok 2022/2023 zde:

kroužky3kroužky4

Kroužky mimoškolních organizací

Podrobnější informace ke kroužkům mimoškolních organizací pro školní rok 2022/2023 zde:

kroužky1kroužky2
Odkazy na přihlašování na kroužky mimoškolních organizací jsou AKTIVNÍ v následujícím souboru:

mimoškolní_kroužkyKroužky mimoškolních organizací

Login