Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Projekty

     Prevence u nás stále hraje prim IV.

Název projektu:                   Prevence u nás hraje PRIM IV.

Realizace projektu:             1.1. 2022 – 31.12.2022 (1 rok)

Číslo projektu:                     OLP/1083/2022

Název poskytovatele dotace: Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV – Perštýn

Dotační oblast: Dotační fond Libereckého kraje

oblast podpory: Školství a mládež

program č.: 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

Popis projektu:

Projekt si klade za cíl vést efektivněji, komplexněji a kontinuálně prevenci rizikového chování na naší škole, přispět tak ke zdravému sociálnímu klimatu školy.

Cílem je znovu se přiblížit k efektivní, komplexní a kontinuální PPRCH, která u nás probíhala před „dobou covidovou“.

Témata primární prevence se objevují v učivu některých předmětů na 1. i 2. stupni. Naše škola spolupracuje s několika externími partnery, kteří pomáhají realizovat Minimální preventivní program. Jedním z nejvýznamnějších partnerů je Maják, o.p.s, s nímž spolupracujeme téměř 21 let. S ohledem na změny v programech v důsledku certifikace a s ohledem na potřebu doplnit některá preventivní témata (především týkající se kyberprostoru a duševního zdraví), bychom rádi více provázali nabízené komplexní programy s další preventivní prací na naší škole, aby se navzájem doplňovaly, navazovaly na sebe a byly tak efektivnější.

Login