Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

O škole

Pomáháme studentům objevit jejich talent  
a rozvíjet ho.                                                   

ZAMĚŘUJEME SE NA:

  • Individuální přístup a inspirativní prostředí
  • Rozvoj talentu
  • Sportovní zaměření
  • Zajímavě strávené odpoledne
  • Inovace

Venkovní_učebna_tee_pee    O škole_děti

NAŠE HODNOTY:

  • Víra ve vlastní schopnosti
  • Porozumění
  • Odvaha
  • Stabilita
  • Respekt

O škole_hřiště

Naše škola nabízí

Kvalitní výuka

Kvalitní výuka

Zajištěná kvalifikovanými pedagogy. Dobře materiálně vybavené učebny, především odborné (počítačová, jazyková, fyzikální či přírodovědná učebna).

ICT vzdělávání

ICT vzdělávání

Mobilní počítačová učebna vybavena notebooky pro využití ve všech předmětech. Dvě stálé počítačové učebny a dvě sady tabletů pro celou třídu. Nově vzdělávání podle nové informatiky – rozvíjení digitálních kompetencí a zaměření na informatické myšlení.

Zázemí pro sport

Zázemí pro sport

Tělocvična s moderním sportovním vybavením
Venkovní multifunkční hřiště
Bazén (12,5 m)
Sauna
Hřiště na discgolf
Sportovní kurzy (turistický, lyžařský, cyklistický, outdoor)

Volitelné předměty

Volitelné předměty

Výuku druhého cizího jazyka od 7. ročníku a v rámci volitelných předmětů v 8. a 9. ročníku Zeměpisný seminář a Přírodopisný seminář, Digitální technologie.

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity

Školní klub a zájmové útvary (pěvecký sbor Kokrháček, vodácký kroužek, Keramika, Pohybové a sportovní hry, Cvičení z matematiky pro 9. ročník, Hip hop, ...

Více
Primární prevence rizikového chování

Primární prevence rizikového chování

Efektivně, cíleně a účinně předcházíme problémům a následkům spojeným s rizikovými projevy chování.

Více
Zahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráce

Přeshraniční spolupráce s partnerskou školou v Německu (výměnné pobyty). Týdenní zájezd do Anglie pro žáky 9. ročníku.

Více
Projekty

Projekty

Účast v mnoha projektech.

Více
Školní akce

Školní akce

Další akce ve spolupráci se SRPŠ (Pochod na Pláně, Tajný výlet, Sběr papíru).

Více
Poradenství

Poradenství

Poradenské služby výchovného poradce, metodika prevence, školního speciálního pedagoga, školního psychologa a koordinátora inkluze.

Více
Školní družina

Školní družina, školní klub

6 oddělení školní družiny, která je přednostně určena pro žáky prvního stupně základní školy. 1 oddělení školního klubu, který je přednostně určen pro žáky 2. stupně ZŠ.

Více
Školní jídelna

Školní jídelna

Stravování v budově školy (soukromý subjekt).

Více
Login