Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

O škole

Pomáháme studentům objevit jejich talent  
a rozvíjet ho.                                                   

ZAMĚŘUJEME SE NA:

  • Individuální přístup a inspirativní prostředí
  • Rozvoj talentu
  • Sportovní zaměření
  • Zajímavě strávené odpoledne
  • Inovace

Venkovní_učebna_tee_pee    O škole_děti

NAŠE HODNOTY:

  • Víra ve vlastní schopnosti
  • Porozumění
  • Odvaha
  • Stabilita
  • Respekt

O škole_hřiště

Naše škola nabízí

Kvalitní výuka

Kvalitní výuka

Zajištěná kvalifikovanými pedagogy. Dobře materiálně vybavené učebny, především odborné (počítačová, jazyková, fyzikální či přírodovědná učebna, )

ICT vzdělávání

ICT vzdělávání

Mobilní počítačová učebna vybavená notebooky pro využití ve všech předmětech. Dvě stálé počítačové učebny a dvě sady tabletů pro celou třídu. Nově vzdělávání podle nové informatiky – rozvíjení digitálních kompetencí a zaměření na informatické myšlení.

Zázemí pro sport

Zázemí pro sport

Tělocvična s moderním sportovním vybavením
Venkovní multifunkční hřiště
Bazén (12,5 m)
Sauna
Hřiště na discgolf
Sportovní kurzy (turistický, lyžařský, cyklistický, outdoor)

Volitelné předměty

Volitelné předměty

Výuku druhého cizího jazyka od 7. ročníku a v rámci volitelných předmětů v 8. a 9. ročníku Zeměpisný seminář a Přírodopisný seminář, Digitální technologie

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity

Školní klub a zájmové útvary (pěvecký sbor Kokrháček, vodácký kroužek, Keramika, Pohybové a sportovní hry, Cvičení z matematiky pro 9. ročník, Hip hop,…

Více
Primární prevence rizikového chování

Primární prevence rizikového chování

Efektivně, cíleně a účinně předcházíme problémům a následkům spojeným s rizikovými projevy chování.

Více
Zahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráce

Přeshraniční spolupráci s partnerskou školou v Německu (výměnné pobyty). Týdenní zájezd do Anglie pro žáky 9. ročníku

Více
Projekty

Projekty

Účast v mnoha projektech (Sazka Olympijský víceboj, Angličtina on-line, Hodina pohybu navíc, Rodiče vítáni, ad.)

Více
Školní akce

Školní akce

Další akce ve spolupráci se SRPŠ (Pochod na Pláně, Tajný výlet, Výlet za sběr, maškarní ples pro děti i dospělé)

Více
Poradenství

Poradenství

Poradenské služby výchovného poradce, metodika prevence, školního speciálního pedagoga, školního psychologa a koordinátora inkluze

Více
Školní družina

Školní družina

6 oddělení školní družiny, která je přednostně určena pro žáky prvního stupně základní školy

Více
Školní jídelna

Školní jídelna

Stravování v budově školy (soukromý subjekt)

Více
Login