Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Školní klub

portret ctverec-26

Pavel Zícha

p.zicha@zs-jestedska.cz

tel.: 603 591 348

Informace k přijímání žáků do školního klubu ve školním roce 2024/2025

Přihlášku do školního klubu ve školním roce 2024/2025 si bude možné vyzvednout ve dnech pondělí 26. srpna až čtvrtek 29. srpna a pondělí 2. září 2024 (první den nového školního roku). Přihlášku odevzdejte nejpozději do 5. 9. 2023 panu vychovateli ŠK. Po tomto termínu nebudou přihlášky přijímány. 

V pátek 30. srpna 2024 nebude možné si přihlášku vyzvednout (škola uzavřena).

Každá přihláška má přidělené registrační číslo, které najdete v pravém horním rohu.

Uschovejte si část přihlášky s přiděleným registračním číslem, pod kterým budou výsledky o přijetí zveřejněny.

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní klub je 33.

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školního klubu (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy, u pana vychovatele školního klubu a ve vývěsce školy.

O přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2024/2025 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 6. 9. 2024. Ve dnech od 2. do 6. září 2024 (před zveřejněním výsledků) je v nutných případech na základě domluvy docházka do ŠK možná.

Školní klub je otevřen dle stanoveného rozvrhu od 11.40 do 17.00 hodin. Poplatek za školní klub činí 300 Kč/měsíc.

Bližší informace o provozu školního klubu najdete na webových stránkách školy.   

S dotazy ke školnímu klubu se obracejte na pana vychovatele Pavla Zíchu p.zicha@zs-jestedska.cz

Kritéria pro přijímání žáků do ŠK 2024_2025

PLATBA ZA POBYT DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM KLUBU

Platby za školní klub probíhají bezhotovostním platebním stykem. Měsíční částka je 300 Kč a je hrazena ve dvou částkách. Příspěvek můžete uhradit i jednorázově za celý školní rok (DOPORUČUJEME) bankovním převodem nebo po dohodě s vedoucí vychovatelkou hotově na sekretariátu ZŠ.

1. platba za září – prosinec 1 200 Kč, uhrazena do konce září.

2. platba za leden – červen 1 800 Kč, uhrazena do konce ledna.

Platba je splatná na bankovní účet školní družiny.

Číslo účtu ŠD: 6438652/0800

Zpráva pro příjemce: PŘÍJMENÍ, JMÉNO A TŘÍDA, kterou žák navštěvuje (např. Novák Jan 6. B)

Děkujeme za spolupráci.

Dokumenty ke stažení

Žádost o ukončení docházky do školního klubu
Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Login