Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Školní klub

Informace k přijímání žáků do školního klubu

Zveřejnění výsledků o přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2021/2022

O přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2021/2022 bylo rozhodnuto na základě stanovených kritérií.

Zápis z losování SK 09 2021Zápis z losování SK 09 2021

 

Termín losování stanovil ředitel školy na pátek 3. září 2021 v 10.00 hodin. Losování bude veřejné.

Kritéria pro přijímání žáků do ŠK 2021-22Kritéria pro přijímání žáků do ŠK 2021-22

 

Přihlášku do školního klubu ve školním roce 2021/2022 si bude možné vyzvednout ve dnech pondělí 23. srpna až středa 25. srpna a pondělí 30. srpna až středa 1. září 2021 (první den nového školního roku). Přihlášku odevzdejte nejpozději do 2. 9. 2021 panu vychovateli ŠK. Po tomto termínu nebudou přihlášky přijímány. Přihláška musí být řádně vyplněna. V případě neúplného vyplnění nebude přihláška akceptována.

Každá přihláška má přidělené registrační číslo, které najdete v pravém horním rohu. Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní klub je 33. Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školního klubu (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy, u pana vychovatele školního klubu a ve vývěsce školy. O přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2021/2022 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 6. 9. 2021. Ve dnech od 1. do 6. září 2021 (před zveřejněním výsledků) je v nutných případech na základě domluvy docházka do ŠK možná.

S dotazy ke školní družině se obracejte na pana vychovatele Pavla Zíchu p.zicha@zs-jestedska.cz

 

Login