Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

SRPŠ

Úvodní ustanovení

1. Spolek rodičů a přátel školy při základní škole Ještědská je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci školy a škole přidružených kulturních, sportovních a zájmových kroužků.

2. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Ještědská z.s. je nepolitickou a na politických stranách nezávislou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobností a podmínky pro jejich plné uplatnění v následujícím životě. Je nezávislý na orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. Pro dosaženích svých cílů spolupracuje se ZŠ Ještědská, orgány samosprávy, veřejnými institucemi a dalšími organizacemi, které spolupracují se školou, a to na základě partnerství a vzájemného respektu.

3. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Ještědská z.s. je ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. Název spolku je Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Ještědská z.s., zkráceně SRPŠ při ZŠ Ještědská z.s. (dále jen „spolek“).

5. Sídlem spolku je Ještědská 354/88, Liberec 8.
 
Kontakt:

Novinky a aktuality

Bez názvu2
Novinky a aktuality
08.11.2023 | Lenka Pavlů

Podzimní burza

Login