Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zápis prvňáčků

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, informace ke stravování

Bližší informace ZDE

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 20. června 2023 od 16.00 hodin v prostoru pavilonu D. 

Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků

Zveřejnění výsledků zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Zveřejnění registračních čísel dětí zařazených do losování

Ředitel školy rozhoduje o přijímání žáků do 1. ročníku podle stanovených kritérií.

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií.

Po přijetí žáků s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Ještědská zbývají do naplnění kapacitních možností volná místa.

Losování se bude konat v úterý 2. 5. 2023 ve 13. 30 hodin v kanceláři školy.

V případě nenaplnění kapacity (při zpětvzetí žádosti o přijetí) bude postupováno podle pořadí zbývajících registračních čísel v losování.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

na těchto stránkách najdete potřebné informace k zápisu do 1. tříd na naši školu. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 proběhne ve čtvrtek 20. dubna 2023.

Žádosti se podávají v období od 27. března do 19. dubna 2023 elektronicky na portále http://zapisyzs.liberec.cz/. Zde najdete veškeré informace k zápisu do základní školy pro letošní rok. Zákonný zástupce podává Žádost o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024. Zákonný zástupce může podat Žádost o odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024. 

Rezervační systém

Přes systém si lze zarezervovat konkrétní čas odevzdání žádosti a motivační části zápisu s dítětem ve škole.

Pro zápisy do 1. třídy budou vyhrazeny třídy pro zápisy s rezervací konkrétního času zápisu.

V jiných třídách bude probíhat zápis bez rezervace, můžete se dostavit kdykoliv v termínu zápisu.

Jak si rezervovat konkrétní čas zápisu?

https://zapisyzs.liberec.cz/dulezite-informace/rezervacni-system

Plakát Zápis do prvních tříd 2023

Bližší informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

V záložce - Dokumenty ke stažení - naleznete platné informace k odkladu povinné školní docházky a spádovou vyhlášku, která stanovuje školské obvody spádových základních škol v Liberci (Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2021).

Login