Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krabice od bot

Zveřejněno: 07.prosince 2023 | Autor: Gabriela Kodytková
Život v družině

Děti z 1. oddělení školní družiny se aktivně zapojily do charitativní akce nazvané 'Krabice od bot', která má za účel naplnit krabice od bot dárky pro děti žijící v dětských domovech, azylových domech a sociálně vyloučených lokalitách. Tato akce má za cíl potěšit co nejvíce dětí žijících v tíživé sociální situaci.

Díky dětem z naší družiny a zejména podpoře jejich rodičů, jsme dokázali naplnit celkem 7 krabic od bot. Tyto krabice jsme poté odnesli na sběrné místo do MŠ Hvězdička, kde jsme byli velice srdečně přivítáni. Měli jsme možnost strávit krátký, avšak velmi příjemný čas s dětmi z mateřské školky.

Doufáme, že dárky udělají obdarovaným dětem velkou radost.

Login