Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Exkurze - Terezín

Zveřejněno: 24.května 2023 | Autor: Gabriela Kodytková
Aktuality, projekty

Holocaust – slovo, při kterém se nám vybaví hrůzy páchané na židech za 2. světové války.
Bohužel i dnes se najdou tací, kteří tuto historickou skutečnost popírají a snaží se podobné
myšlenky oživit. Mladí lidé by měli znát historii. Proto jsme se v letošním roce po covidové
odmlce vypravili s žáky 9. ročníku do Terezína, malého městečka sousedícího s Litoměřicemi.
Procházeli jsme místy utrpení židů, poznávali jsme život v ghettu. V Muzeu ghetta jsme
zhlédli film o historii Terezína, prohlédli si toto muzeum a pokračovali jsme do
Magdeburských kasáren, do obřadní síně, kde se konaly pohřby, kolumbária a procházku
městem jsme zakončili krematoriem a hřbitovem, kde to na nás zapůsobilo velmi depresivně.
Odpoledne nás průvodci provedli Malou pevností, která za 2. světové sloužila jako věznice
pražského gestapa. Poté, plni dojmů, jsme dorazili na parkoviště, kde už čekal autobus, aby
nás odvezl do Liberce.
Děti získaly dostatek informací a návštěva tohoto malého, poklidného městečka u většiny
zanechala silné zážitky. Názory některých hovoří za vše:
„Zaujala mě celá prohlídka. Velice mě tato historie ohromila a doufám, že se tyto události
nikdy nezopakují. Díky této prohlídce si také více cením svého dnešního života.“
„Terezín je místo silně spjaté s emocemi. Myslím, že by měl každý vidět a vědět, co se tam
stalo.“
„Měla jsem smíšené pocity, exkurze byla zajímavá. Věci, které se tam děly, na mě dopadly.“

Login