Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Exkurze Terezín

Zveřejněno: 24.května 2024 | Autor: Vojtěch Kučera
Úvod

Terezín – malé městečko sousedící s  Litoměřicemi,  vybudované za vlády Josefa II. v 18. století jako vojenská pevnost. Od roku 1941 zde vzniklo židovské ghetto, koncentrační tábor pro Židy. Z Terezína pak směřovaly transporty Židů především do vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

Do tohoto městečka, kde se téměř na každém kroku setkáváme s pohnutou historií, jsme se vypravili s žáky 9. ročníku 14. května v rámci společenskovědní exkurze.

Autobusy nás zavezly k Muzeu ghetta. Zde jsme zhlédli film o historii Terezína, prohlédli si muzeum a pokračovali do Magdeburských kasáren, do obřadní síně, kde se konaly pohřby, kolumbária a prohlídku města jsme zakončili v krematoriu, kde to na nás působilo velmi depresivně. 

Odpoledne nás průvodci provedli Malou pevností, která za 2. světové sloužila jako věznice pražského gestapa. Poté, plni dojmů, jsme dorazili na parkoviště, kde už čekal autobus, aby nás odvezl do Liberce.

Děti získaly dostatek informací a návštěva tohoto malého, poklidného městečka v nich zanechala silné zážitky. Názory některých hovoří za vše:

„Myslím si, že exkurze do Terezína byla velmi poučná. Nejvíce mě zaujala Malá pevnost. I když byly naše dějiny dost krvavé, je potřeba je znát. Nejhorší pocit jsem měl z krematoria.“

„Působilo to na mě depresivně a smutně. Byla tam spousta zajímavých věcí a historek. Myslím si, že exkurze byla velmi poučná a nikdo nechce, aby se tato historie opakovala.“

„Ze začátku mi to vůbec nedocházelo. Prohlídka Malé pevnosti byla dost drsná.“

Mladí lidé by měli znát historii a snad i tato exkurze k tomu přispěla.

I. Machačná

Login