Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Patroni

Zveřejněno: 07.září 2023 | Autor: Gabriela Kodytková
Aktuality, projekty

I v letošním školním roce navazujeme na projekt Patroni, který spojuje žáky 1. a 9. ročníku. Hned v prvním týdnu si prvňáčci vylosovali svého deváťáka, který se stal jejich patronem na celý školní rok. V jeho průběhu je čeká spousta společných akcí, při kterých se vzájemně poznají a také si budou pomáhat. Mezi tyto akce patří například pasování na čtenáře, výroba talismanů pro přijímací řízení, účast na projektových dnech školy apod.

Prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo, a doufáme, že jim v tom jejich velký kamarád pomůže. Deváťákům pak budeme držet palce s výběrem vhodné střední školy.

Login