Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Projekt Afrikány pro Afriku

Zveřejněno: 25.června 2023 | Autor: Gabriela Kodytková
Úvod

Věříme, že je důležité vést děti k solidaritě a globálnímu uvažování, a proto jsme se s žáky
3.B a 3.C v rámci prvouky zapojili do projektu Afrikány pro Afriku organizace Siriri
(https://siriri.org/), která se zaměřuje na pomoc ve Středoafrické republice, jedné
z nejchudších zemí světa.
Žáci se nejprve seznámili se základními informacemi o životě ve Středoafrické republice,
udělali si představu o tom, jak je pro děti jejich věku těžké a přitom tolik důležité se v této
zemi vzdělávat. Na konci dubna žáci vyseli semínka afrikánů (aksamitníků), starali se o
rostlinky a pozorovali, jak rostou, co je pro jejich růst důležité a potřebné, co jim naopak
škodí. V červnu rostlinky přesadili a na akci Škola zadními vrátky je sami prodávali. Výtěžek
2571 Kč předáme organizaci Siriri, která jej využije na podporu vzdělávání ve Středoafrické
republice.
Všem, kteří si rostlinky zakoupili, velmi děkujeme. Velké díky patří také třídním učitelkám -
paní učitelce Havlíkové a Svobodníkové, bez jejichž pomoci by zapojení do projektu nebylo
možné. A samozřejmě děkujeme žákům za jejich svědomitý přístup a nadšení. Mnohé
potěšilo, že vysazením rostlinky mohou někomu na druhém konci světa pomoci.

Naše škola získala certifikát za podporu a solidaritu. Naleznete jej ZDE

Login