Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Stavební práce v ulici Erbenova, zamykání branky z Ještědské ulice 

Zveřejněno: 19.dubna 2023 | Autor: Lenka Pavlů
Úvod

Stavební práce v ulici Erbenova

19. 4. Aktuální informace

Vzhledem k postupné obnově dopravy v ulici Erbenova se režim přícodů a odchodů vrací do běžného režimu.

Branka z ulice Ještědská se bude po zahájení vyučování zamykat.

---

17. 3. Aktuální informace k omezení dopravy v oblasti školy

Brána u pavilonu D (školní družina, 1. a 2. třídy, 6. A, 8. B, 9. A) a branka vedle vjezdu do areálu školy budou otevřeny a budou fungovat v běžném režimu.

Od středy 22. 3. budou stavební práce budou pokračovat v části Erbenovy ulice od vjezdu do areálu školy směrem k ulici Ještědská.

---

Z důvodu stavebních prací v součinnosti MML na havarijním stavu plynovodu v ulici Erbenova dojde od středy 1. 3. 2023 k výraznému omezení dopravy v oblasti školy. Věnujte proto pozornost dopravnímu značení.

Úplný zákaz vjezdu do ulice Erbenova (od křižovatky z ulice Ještědská) bude od odbočky k areálu technických služeb.

Parkoviště u technických služeb bude přístupné (omezená kapacita parkování).

Stavební práce budou probíhat každý den od 8.00 hodin.

Ranní příchody do školy

Ranní příchod do školy z Erbenovy ulice do 8.00 hodin bude možný se zvýšenou opatrností.

Vstup do školy z Erbenovy ulice bude z důvodu bezpečnosti od 8.00 hodin uzavřen, týká se brány u pavilonu D (školní družina, 1. a 2. třídy, 6. A, 8. B, 9. A) a branky vedle vjezdu do areálu školy.

Odchody ze školy

Po vyučování budou žáci odcházet hlavním vchodem a dále brankou do Ještědské ulice (směr k tramvajové zastávce).

Odpolední odchody ze školní družiny

Z budovy budou žáci odcházet z pavilonu D (jak jsou zvyklí), je nutné projít po chodníku podél budovy školy pavilonu D a B k malé brance do Ještědské ulice.

Příchod doprovodu ke školní družině v odpoledních hodinách bude v opačném směru (od Ještědské ulice).

Schéma odchodů

Schéma odchodů

Další informace budeme upřesňovat podle aktuální situace a pokynů pověřené osoby stavby.

Zároveň, prosíme, informujte své děti, aby byly při procházení stavbou velmi opatrné. Stavební práce jsou naplánovány až do konce dubna.

Děkujeme za pochopení.

Login