Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Informace k přijímání žáků do školní družiny a klubu ve školním roce 2023/2024

Zveřejněno: 22.května 2023 | Autor: Lenka Pavlů
Úvod

Informace k přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2023/2024

S ohledem na přípravu školního roku 2023/2024 budou všem žákům budoucích 1. tříd a žákům současných 1. a 2. tříd nejpozději do úterý 6. června 2023 rozdány nebo zaslány e-mailem* přihlášky do školní družiny ve školním roce 2023/2024.

* budoucí 1. třídy e-mailem, současné 1. a 2. třídy předány ve škole

Žádáme Vás o vyplnění závazné přihlášky.  Přihlášku odevzdejte nejpozději do 16. 6. 2023. Po tomto termínu nebudou přihlášky přijímány.

Každá přihláška má přidělené registrační číslo, které najdete v pravém horním rohu.

Uschovejte si část přihlášky s přiděleným registračním číslem, pod kterým budou výsledky o přijetí zveřejněny.

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní družinu je 180.

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školní družiny (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy, ve vývěsce u hlavního vchodu školy a u vstupu do ŠD.

O přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2023/2024 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 30. 6. 2023.

Provoz školní družiny je zajištěn od 6.00 do 7.40 hodin a od 11.40 do 17.00 hodin. Poplatek za školní družinu činí 300 Kč/měsíc.

Bližší informace o provozu školní družiny najdete na webových stránkách školy.   

S dotazy ke školní družině se obracejte na vedoucí vychovatelku paní Janu Kuhnovou.

j.kuhnova@zs-jestedska.cz

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD 2023_2024

Informace k přijímání žáků do školního klubu ve školním roce 2023/2024

Přihlášku do školního klubu ve školním roce 2023/2024 si bude možné vyzvednout ve dnech pondělí 28. srpna až čtvrtek 31. srpna a pondělí 4. září 2023 (první den nového školního roku). Přihlášku odevzdejte nejpozději do 5. 9. 2023 panu vychovateli ŠK. Po tomto termínu nebudou přihlášky přijímány. 

V pátek 1. září 2023 nebude možné si přihlášku vyzvednout (škola uzavřena).

Každá přihláška má přidělené registrační číslo, které najdete v pravém horním rohu.

Uschovejte si část přihlášky s přiděleným registračním číslem, pod kterým budou výsledky
o přijetí zveřejněny.

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní klub je 33.

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školního klubu (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy, u pana vychovatele školního klubu a ve vývěsce školy.

O přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2023/2024 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 8. 9. 2023. Ve dnech od 4. do 8. září 2023 (před zveřejněním výsledků) je v nutných případech na základě domluvy docházka do ŠK možná.

Školní klub je otevřen dle stanoveného rozvrhu od 11.40 do 17.00 hodin. Poplatek za školní klub činí 300 Kč/měsíc.

Bližší informace o provozu školního klubu najdete na webových stránkách školy.   

S dotazy ke školnímu klubu se obracejte na pana vychovatele Pavla Zíchu.

p.zicha@zs-jestedska.cz

Kritéria pro přijímání žáků do ŠK 2023_2024

Děkujeme za spolupráci.

Login