Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Informace k přijímání žáků do školní družiny a klubu ve školním roce 2024/2025

Zveřejněno: 03.května 2024 | Autor: Lenka Pavlů
Úvod

Informace k přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2024/2025

S ohledem na přípravu školního roku 2024/2025 budou všem žákům budoucích 1. tříd a žákům současných 1. a 2. tříd nejpozději do úterý 4. června 2024 rozdány nebo zaslány e-mailem* přihlášky do školní družiny ve školním roce 2024/2025.

* budoucí 1. třídy e-mailem, současné 1. a 2. třídy předány ve škole

Žádáme Vás o vyplnění závazné přihlášky.  Přihlášku odevzdejte nejpozději do 14. 6. 2024. Po tomto termínu nebudou přihlášky přijímány.

Každá přihláška má přidělené registrační číslo, které najdete v pravém horním rohu.

Uschovejte si část přihlášky s přiděleným registračním číslem, pod kterým budou výsledky o přijetí zveřejněny.

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní družinu je 180.

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školní družiny (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy, ve vývěsce u hlavního vchodu školy a u vstupu do ŠD.

O přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2024/2025 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 28. 6. 2024.

Provoz školní družiny je zajištěn od 6.00 do 7.40 hodin a od 11.40 do 17.00 hodin. Poplatek za školní družinu činí 300 Kč/měsíc.

Bližší informace o provozu školní družiny najdete na webových stránkách školy.   

S dotazy ke školní družině se obracejte na vedoucí vychovatelku paní Janu Kuhnovou.

j.kuhnova@zs-jestedska.cz

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD 2024_2025

Informace k přijímání žáků do školního klubu ve školním roce 2024/2025

Přihlášku do školního klubu ve školním roce 2024/2025 si bude možné vyzvednout ve dnech pondělí 26. srpna až čtvrtek 29. srpna a pondělí 2. září 2024 (první den nového školního roku). Přihlášku odevzdejte nejpozději do 5. 9. 2023 panu vychovateli ŠK. Po tomto termínu nebudou přihlášky přijímány. 

V pátek 30. srpna 2024 nebude možné si přihlášku vyzvednout (škola uzavřena).

Každá přihláška má přidělené registrační číslo, které najdete v pravém horním rohu.

Uschovejte si část přihlášky s přiděleným registračním číslem, pod kterým budou výsledky o přijetí zveřejněny.

Stanovená kapacita maximálního počtu dětí pro školní klub je 33.

Kritéria pro přijímání, postup přihlašování žáků a výsledky o přijetí do školního klubu (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy, u pana vychovatele školního klubu a ve vývěsce školy.

O přijetí žáků do školního klubu pro školní rok 2024/2025 bude rozhodnuto na základě stanovených kritérií nejpozději 6. 9. 2024. Ve dnech od 2. do 6. září 2024 (před zveřejněním výsledků) je v nutných případech na základě domluvy docházka do ŠK možná.

Školní klub je otevřen dle stanoveného rozvrhu od 11.40 do 17.00 hodin. Poplatek za školní klub činí 300 Kč/měsíc.

Bližší informace o provozu školního klubu najdete na webových stránkách školy.   

S dotazy ke školnímu klubu se obracejte na pana vychovatele Pavla Zíchu.

p.zicha@zs-jestedska.cz

Kritéria pro přijímání žáků do ŠK 2024_2025

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

vedení školy

Login