Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zveřejnění výsledků zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Zveřejněno: 14.května 2024 | Autor: Lenka Pavlů
Úvod

Výsledky zápisu do 1. ročníků pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu do 1. ročníků pro školní rok 2024/2025 najdete na uvedeném odkazu.

Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace | Elektronická podpora zápisů dětí do základních škol – Liberec

Rozhodnutí o přijetí a odklady povinné školní docházky

Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. je seznam zveřejněn na úřední desce a webových stránkách základní školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Písemně Vám nebudou zasílána.

Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout (není nutné) v kanceláři školy od 14. května do 21. května 2024 v časech 8 - 11 hodin a 12.30 - 14 hodin.
Předem je možné se domluvit telefonicky na jiném čase.

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout v kanceláři školy od 14. května do 20. května 2024 v časech 8 - 11 hodin a 12.30 - 14 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána do vlastních rukou zákonných zástupců.
Předem je možné se domluvit telefonicky na jiném čase.

Děkujeme za pochopení.

Login