Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Výměna oken ve školní budově - pavilon A

Zveřejněno: 11.října 2023 | Autor: Lenka Pavlů
Úvod

Výměna oken ve školní budově - pavilon A

Z důvodu výměny oken na celém pavilonu A se stavební práce dotknou organizace výuky.

Od pondělí 23. října je plánováno zahájení 1. etapy – pavilon A, 1. schodiště.

Třídy:  3. A, 3. C, 5. A, 5. C

Od pondělí 30. října by měla být zahájena 2. etapa – pavilon A, 2. schodiště.

Třídy:  4. A, 4. B, 4. C, 5. B

Dopolední výuka tříd bude probíhat v odděleních školní družiny, učebně Keramiky, ve školním klubu a případně ve třídách 1. a 2. ročníku (po ukončení dopolední výuky těchto tříd).

O organizačních změnách každé třídy Vás budou informovat třídní učitelé.

Především:

  • místnost, kde výuka bude probíhat,
  • ranní příchody a odchody ze školy (podle postupujících prací a omezení pohybu na pavilonu),
  • pomůcky a věci, které si žáci budou nosit na daný den (věci na tělesnou výchovu, plavání),
  • výuka by měla probíhat dle rozvrhu (výjimkou jsou akce třídy v daném období, výuka bez odpoledního vyučování, 1. a 2. třídy bez dělených hodin českého jazyka – z důvodu obsazenosti oddělení ŠD pro výuku).

V průběhu stavebních prací nebude možný vstup na pavilon A, tedy i do tříd žáků.

Další informace budou upřesňovány podle aktuální situace a pokynů pověřené osoby stavby.

Stavební práce jsou naplánovány po dobu 4 týdnů (omezení pro každou třídu cca 1 týden).

S ohledem na bezpečnost osob všechny prosíme o zvýšenou opatrnost a o vstup do budovy hlavním vchodem pouze v nutných případech.

Od hlavního vchodu k parkovišti bude probíhat likvidace stavebního materiálu.

Částečné omezení se může dotknout některých odpoledních aktivit. O odvolání zájmového kroužku Vás budou informovat vedoucí kroužků.

Děkujeme za pochopení.

Login