Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Projekt Erasmus+

Zveřejněno: 04.října 2023 | Autor: Gabriela Kodytková
Úvod

Naše škola patří mezi organizace, které neustále chtějí zvyšovat kvalitu vzdělávání i pedagogického procesu. Projekt Erasmus+ (mobility žáků a pracovníků v oblasti školního vzdělávání) je exkluzivní příležitostí k tomu, abychom se inspirovali novými výukovými metodami a přístupem k digitálním technologiím v rámci vzdělávacího procesu. Zároveň si chceme zvýšit povědomí o evropské rozmanitosti a kultuře. Projekt je pro naši školu také příležitostí k uplatnění a prohloubení jazykových dovedností zapojených pedagogů.

Díky tomuto projektu nás v září navštívili 4 učitelé a dva zástupci vedení ze dvou základních škol na severu Německa zaměřených na dánskou komunitu. Strávili zde týden a věnovali se náslechům v hodinách, v některých předmětech se i zapojili do výuky jako takové a komunikovali se žáky v anglickém a německém jazyce. Vedení školy jednalo se svými německými kolegy ohledně školních dokumentů, fungování českého školství a naší školy. Přínosem pro nás byly jak informace a postřehy z jejich školy, tak tipy do výuky, informace o jejich projektech, předmětech a vyučovacích metodách.

Věříme, že nám projekt do budoucna umožní navázat spolupráci nejen při výměně učitelů, ale také žáků.

Login