Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Žákovský parlament

Zveřejněno: 23.září 2023 | Autor: Gabriela Kodytková
Úvod

V tomto roce vzniká na naší škole nově žákovský parlament. Žákovský parlament bude mít za cíl větší zapojení žáků do života školy, pořádá školní akce a rozvíjení kompetenčních členů parlamentu. Ve dnech 15. a 18. září proběhly volby do parlamentu. Své zástupce volili všichni žáci 4. až 9. tříd. O volby byl mezi žáky velký zájem a každá třída nakonec vybrala jednoho zástupce. Dnes 22. září proběhla za účasti třídních učitelů a vedení školy slavnostní inaugurace, kde byli zástupci slavnostně jmenováni do funkcí.

Všem zástupcům přejeme hodně zdaru v jejich budoucím snažení. Brzy se můžete těšit na novinky ze života parlamentu od samotných zástupců tříd.

Login