Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zveřejnění registračních čísel dětí zařazených do losování

Zveřejněno: 28.dubna 2023 | Autor: Lenka Pavlů
Úřední deska

Ředitel školy rozhoduje o přijímání žáků do 1. ročníku podle stanovených kritérií.

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií.

Po přijetí žáků s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Ještědská zbývají do naplnění kapacitních možností volná místa.

Losování se bude konat v úterý 2. 5. 2023 ve 13. 30 hodin v kanceláři školy.

​V případě nenaplnění kapacity (při zpětvzetí žádosti o přijetí) bude postupováno podle pořadí zbývajících registračních čísel v losování.

Login